คำแนะนำ


ชื่อบริการต่างๆของเรา เขียนภายใต้รูปแบบ :
ชื่อบริการ [ซื้อได้สูงสุด] [เวลาเริ่มต้น - ความเร็ว]
⭐ = บริการขายดี
⚡ = เริ่มต้นทันที
⚡⚡⚡ = เริ่มต้นด่วนสุด
🔥 = บริการพิเศษเฉพาะ

[R] = บริการที่มีการรับประกัน เมื่อยอดลดสามารถขอเติมยอดได้
R∞ = เครื่องหมาย ∞ คือรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
R30 = มีการรับประกันขอเติมยอดลดได้ (ตัวเลขหลัง R หมายถึง จำนวนวันที่รับประกันเติมยอดลดฟรี เช่น: R30 = รับประกัน 30 วัน, R15 = รับประกัน 15 วัน)
AR30 = มีการรับประกัน การเติมยอดโดยอัตโนมัติเมื่อยอดลดลง (ตัวเลขหลัง AR หมายถึง จำนวนวันที่รับประกันเติมยอดลดฟรี เช่น: AR30 = รับประกัน 30 วัน, AR15 = รับประกัน 15 วัน)
[ไม่เติม] = บริการที่ไม่มีการรับประกัน เมื่อยอดลดไม่สามารถขอเติมยอดได้

[เริ่มทันที] คำสั่งจะเริ่มต้นในทันที
*หมายเหตุ: แต่บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในการเริ่มต้น เนื่องจากจำนวนการใช้งานเยอะ
H = ชั่วโมง เช่น 1H, 12H หมายถึง 1ชั่วโมง, 12ชั่วโมง เป็นต้น
HQ/LQ = คุณภาพสูง / คุณภาพต่ำ
ความเร็ว = สูงสุด xx/วัน ตัวอย่างเช่น : 10K /วัน อาจเปลี่ยนเป็น 5K /วัน โดยไม่แน่นอน
เวลาเฉลี่ย = เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลคำนวณจาก 10 คำสั่งซื้อล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ ต่อปริมาณ 1000
ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนที่ระบบจะเริ่มต้นทำงาน! (ความเร็วที่แสดงนั้น เป็นเพียงการประเมินของระบบจากความเร็วสูงสุด)