ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก

ต้องเข้าผ่าน google chrome เท่านั้น และต้องตั้งรหัส2ชั้น. หากเฟซโดนล็อกแนะนำไห้ยืนยันแล้วเข้าใหม่เข้าอีกครั้งไม่โดนล็อก 100%


วิธีใช้งาน

  • 1. กดที่ปุ่ม "รับลิงค์ล็อคอิน" ในเว็บของเรา
  • 2. หลังจากล็อคอินแล้วให้ กดปุ่ม "ดำเนินการต่อในชื่อ ...."

  • 3. หากขี้นแบบในรูป หมายความว่า ล็อกอินสำเร็จแล้ว

  • 4. ให้คัดลอกลิงค์ที่ได้มา

  • 5. นำลิงค์ที่คัดลอกไปใส่ในช่อง "ใส่ลิงค์ที่คัดลอกมา" และกด "ล็อกอิน" ในเว็บของเรา