ย้อนกลับ

ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก

ต้องเข้าผ่าน google chrome เท่านั้น และต้องตั้งรหัส2ชั้น. หากเฟซโดนล็อกแนะนำไห้ยืนยันแล้วเข้าใหม่เข้าอีกครั้งไม่โดนล็อก 100%


วิธีใช้งาน

1. กดที่ปุ่มล็อกอินด้วยเฟสบุ๊ค
2. กดที่ปุ่มคัดลอกโค้ด
3. กดที่ปุ่มวิธีล็อกอินด้วยเฟสบุ๊ค
4. ทำตามวิธีต่อไปตามโพสต์ของเรา
5. หลังจากทำตามวิธีในโพสต์แล้วให้กดปุ่ม "✓ ยืนยันทันที"

วิดีโอสอนวิธีใช้งาน ดูเพิ่มเติม